Groteska

Kategoria estetyczna, obok takich kategorii jak tragizm, komizm, patos, realizująca się w różnych dziedzinach sztuki i w ramach różnych nurtów artystycznych. Jej podstawowe cechy to:

  1. Fantastyka - upodobanie do form osobliwych, ekscentrycznych, monstrualnych, wyolbrzymionych i zdeformowanych.

  2. Absurdalność - wynikająca z braku jednolitego systemu zasad rządzących przedstawionym światem i z równoczesnego wprowadzania różnych, często sprzecznych, porządków organizacji rzeczywistości, np. baśniowego i naturalistycznego, mitologicznego i satyrycznego, psychologicznego i religijnego itd. w rezultacie czego świat groteskowy nie poddaje się logicznej interpretacji.

  3. Niejednolitość nastroju - pomieszanie komizmu i tragizmu, błazenady z elementami rozpaczy i przerażenia, demoniczności z trywialnością, satyryczności z bezintreresownym estetyzmem.

  4. Lekceważenie i parodiowanie utrwalonych konwencji literackich i artystycznych - ostentacyjne demonstrowanie inwencji słownej, mieszanie mowy wykwintnej i stylu wysokiego z językiem potocznym, stylem niskim czy wręcz wulgarnym.