Ojczyzna w poezji romantycznej, liryce współczesnej oraz tekstach piosenek rockowych

Wybierz po jednym tekście reprezentującym każdą kategorię i napisz pracę, w której zinterpretujesz wybrane utwory oraz wyrazisz swoje stanowisko w odpowiedzi na pytanie:

Czym dla człowieka może być ojczyzna?

Proponowane utwory z poezji romantycznej

Adam Mickiewicz, Gdy tu mój trup…

tekst wiersza

Juliusz Słowacki, Hymn,

tekst wiersza

Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka (II)

tekst wiersza

Proponowane utwory z liryki XX wieku

Władysław Broniewski, Kiedy przyjdą podpalić dom

tekst wiersza

Antoni Słonimski, Ten jest z ojczyzny mojej

tekst utworu

Tadeusz Różewicz, Oblicze ojczyzny

tekst utworu

Czesław Miłosz, Moja wierna mowo

tekst utworu

Proponowane teksty piosenek rockowych

Obywatel G. C. , Nie pytaj o Polskę

tekst piosenki

Sztywny Pal Azji, Nie gniewaj się na mnie Polsko

tekst piosenki

Kult, Polska

tekst piosenki

Maria Peszek, Sorry Polsko

tekst piosenki