Zadania do lektury

Twoim zadaniem jest przeczytać pierwszy tom dzieła Reymonta zatytułowany Jesień. Czytając powieść, zwróć szczególną uwagę na poniższe kwestie.

Zaznacz stosowne fragmenty utworu, aby móc je bez trudu odnaleźć podczas lekcji.

  1. W jaki sposób zaprezentowani zostali najważniejsi bohaterowie utworu w pierwszym rozdziale?

  2. Zanalizuj opis jesiennego krajobrazu na początku rozdziału VI – zaznacz środki wyrazu artystycznego i określ ich funkcję (metafory, personifikacje, epitety, porównania, psychizacja krajobrazu, wyliczenia).

  3. Jak na wsi roznoszą się wieści? Zastanów się nad odpowiedzią na to pytanie na podstawie początku rozdziału VIII.

  4. Z czego wynika autorytet Macieja Boryny? Zaznacz fragment powieści, w którym odnaleźć można odpowiedź na to pytanie.

  5. Przygotuj się do charakterystyki Jagny - zaznacz stosowne fragmenty w rozdziale VI.

  6. Przygotuj się do charakterystyki Antka - zaznacz stosowne fragmenty w rozdziale X.

  7. W dowolnym rozdziale utworu zaznacz fragment opisujący postępowanie i emocje całej lipieckiej gromady.

  8. Na podstawie losów Agaty, Jagustynki oraz starego Bylicy (ojca Hanki) przedstaw sytuację ludzi starych w Lipcach.

  9. Jakie oblicze bohaterów utworu ukazuje kłotnia u Borynów, przedstawiona w rozdziale X?

  10. Upewnij się, że poza najważniejszymi bohaterami (Maciejem, Antkiem, Jagną) potrafisz krótko scharakteryzować także inne postacie utworu: Kubę, Witka, kowala, księdza, Rocha, Dominikową.