Zadania do lektury

 1. Przeczytaj uważnie rozdział pt. Wiadomości wstępne. Upewnij się, że znasz odpowiedź na następujące pytania:
 • Czym jest mitologia?
 • Czym różni się mitologia od religii?
 • Co wyróżna bóstwa chtoniczne?
 • Jaką rolę w kształtowaniu mitologii odegrała literatura?
 • Kim byli orficy?
 • Czym dla Greków była świątynia?
 • Jaką rolę w religii starożytnych Greków odgrywały wróżby i wyrocznie?
 1. Upewnij się, że znasz genealogię świata i bogów (ukazaną w rozdziale pt. Narodziny świata).

 2. Upewnij się, że rozpoznajesz następujących bogów (tzn. znasz ich moce, atrybuty oraz, ewentualnie, konkretne mity z ich udziałem):

 • Zeus
 • Atena
 • Apollo
 • Afrodyta
 • Demeter
 • Dionizos
 • Posejdon
 • Hades
 • Pan
 • Mojra (Mojry)
 • Nemezis
 • Nike
 • Tanatos
 • Temida
 1. Upewnij się, że znasz (tzn, jesteś w stanie opowiedzieć) następujące mity:
 • O Prometeuszu ( w tym o puszce Pandory)
 • O Syzyfie
 • O Dedalu i Ikarze
 • O Demeter i Korze
 • O Dwunastu pracach Heraklesa
 • O Dejanirze
 • O pojedynku Apolla z Marsjaszem
 • O Orfeuszu i Eurydyce
 • O Pigmalionie i Galatei
 • O Tezeuszu i Ariadnie
 • O Narcyzie
 • O Edypie (i rodzie Labdakidów)
 • O wyprawie Argonautów po złote runo
 • O wojnie trojańskiej
 1. Wyjaśnij poniższe frazeologizmy oraz wykaż ich mitologiczne pochodzenie:
 • koń trojański
 • męki Tantala
 • syzyfowa praca
 • nić Ariadny
 • puszka Pandory
 • pięta Achillesa
 • stajnia Augiasza
 • strzała Amora
 • syreni śpiew