Zadanie do wykonania po przeczytaniu powieści

  • Przypomnij sobie utwory literackie ukazujące naukę i naukowców. W jakim świetle byli ukazywani? Jaki wpływ na wizję nauki w utworze miała epoka, w której powstało dzieło? (sugerowane teksty Romantyczność Mickiewicza, Lalka Prusa, Przedwiośnie Żeromskiego, Nauka Tuwima )

  • Jaką wizję przyszłej cywilizacji ziemskiej przedstawia Lem w swojej powieści?

  • Jak ukazana została w Solaris Harey? Czy jest ona równoprawną partnerką Kelvina?

  • Jakie mogły być przyczyny samobójstwa Gibariana? Czego dowiadujesz się z o tej postaci z powieści?

  • Przedstaw i krótko scharakterzuj bohaterów książki: Kelvina, Stratoriusa i Snauta.

  • Zapoznaj się z mini wykładem załączonym poniżej. Czy zgadzasz się z sugestią, że Solaris jest powieścią sceptyczną co do możliwości poznawczych człowieka, ale nie całkowicie pesymistyczną?

  • Zapoznaj się z wpisem Solaris - o granicach naukowego poznania. Czy uważasz, że istnieje poznanie inne niż naukowe?

  • Jakie teksty kultury o kontakcie z pozaziemskimi formami życia pamiętasz? Które uważasz za najciekawsze? Uzasadnij odpowiedź.