Zadania do lektury

 1. Zwróć uwagę na czas i przestrzeń wydarzeń. W jakim mieście, jak przedstawionym, toczy się akcja? W jakim czasie i jak długo trwa?

 2. Jaka była pełna motywacja czynu Raskolnikowa? W powieści odsłania się ona w kilku miejscach - zwróć na nie uwagę.

 3. Co sprawia, że Rodion decyduje się przyznać do zbrodni?

 4. Czytając, zwróć uwagę na wszystkie rozmowy Raskolnikowa z Sonią. Na czym polega różnica światopoglądowa między tą dwójką bohaterów?

 5. Zbrodnia i kara to nie tylko historia Raskonikowa i Soni. Czytając powieść, poznasz wiele fascynujących postaci, intrygujących osobowości, niezwykłych biografii. Spośród niżej wymienionych wybierz dwie, spróbuj je scharakteryzować. Określ ich związek z głównym wątkiem powieści:

 • Dymitr Razumichin
 • Dunia Raskolnikow
 • Porfiry Pietrowicz
 • Siemion Marmieładow
 • Katarzyna Iwanowna
 • Piotr Łużyn
 • Arkadiusz Swidrygajłow

Gdyby każde z nich doczekało się powieści na swój temat, jaki nosiłaby ona tytuł? Co byłoby jej głównym wątkiem?

 1. Uważa się, że Zbrodnia i kara to powieść filozoficzna. Jakie, twoim zdaniem, problemy filozoficzne porusza?