Relikwia polskiej kultury

Bogurodzica to najstarszy polski tekst literacki. Nazwany przez Jana Długosza carmen patrium (łac. pieść ojców).

Aleksander Brückner użył w stosunku do niej określenia zagadka zamknięta na siedem pieczęci.

Najlepiej przebadany polski tekst średniowieczny, ale nadal intrygujący badaczy.

Dwie pierwsze strony Bogurodzicy powstały prawdopodobnie w XII lub XIII wieku.

Jest to skierowany do Chrystusa hymn, zawierający w pierwszych wersach zwrot do Matki Boskiej z prośbą o wstawiennictwo.

Tekst jest cenny nie tylko jako świadectwo najdawniejszej polskiej literatury, ale jest także zabytkiem języka polskiego, w którym pojawiają się najstarsze zanotowane archaizmy.