Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000)

Pisarz, dziennikarz, eseista. W 1939 roku założył grupę konspiracyjną Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa.

Aresztowany w Grodnie 1940 roku, został skazany na pięć lat pobytu w radzieckim obozie pracy w Jercewie. Wyszedł z niego w 1942 roku w wyniku postanowień tzw. układu Sikorski-Majski.

Po wyjściu z łagru przyłączył się do armii Władysława Andersa, z którą walczył między innymi pod Monte Cassino.