Honoré de Balzac (1799 - 1850)

Honoriusz Balzak był twórcą literatury odpowiedniej dla nowych czasów. Chociaż powieść jako gatunek rozwijała się już w XVIII wieku, to dopiero w połowie XIX wieku powstał odpowiedni klimat dla odbioru dzieł prozatorskich, które stopniowo zaczęły wypierać utwory pisane wierszem.

W dużym stopniu do tego przyczynił się sam Balzak, zdolny i niezwykle pracowity francuski pisarz, autor niemal stu dzieł. Jego powieści miały stanowić odpowiedź na wydarzenia po Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz po rewolucji lipcowej w 1830 roku. Autor dostrzegał zmiany polityczne, ale przede wszystkim widział szanse i zagrożenia, jakie niosły one dla kształtującego się nowego społeczeństwa. Poprzez zastosowanie realistycznej techniki narracyjnej, Balzak ukazywał charakter epoki, która formowwała się przed jego oczami.