Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944)

Syn Stanisława Baczyńskiego, pisarza i krytyka literackiego, podzielał socjalistyczne sympatie swego ojca oraz patriotyczne tradycje rodzinne. Dziadek Krzysztofa był powstańcem styczniowym.

Podczas wojny Baczyński uczestniczył w podziemnych seminariach polonistycznych, na których poznał swoją żonę, Barbarę, adresatkę pięknych liryków miłosnych.

Mimo zmagań z astmą przystąpił do harcerskich Grup Szturmowych i przystąpił do powstania warszawskiego.

Zginął w czwartym dniu powstania, 4 sierpnia 1944 roku.