Sofokles (ok. 496 - 406 r. p.n.e)

Drugi z trójki wybitnych tragików greckich (obok Ajschylosa i Eurypidesa)