Antygona - niezbędne konteksty

Sofokles (ur. ok. 496 p.n.e. w Kolonos, zm. 406 p.n.e. w Atenach) napisał trzy sztuki nawiązujące do mitologicznego bohatera tragicznego - Edypa. Były to:

  • Antygona (442–441 pne),
  • Król Edyp (ok. 430–426 pne)
  • Edyp w Kolonie (ok. 406–401 pne).

Co ciekawe, Sofokles nie napisał swojej trylogii w porządku chronologicznym i nie zamierzał wystawiać sztuk razem.

W rezultacie każda sztuka Sofoklesa opowiada swoją historię w wyjątkowy sposób, chociaż każda zawiera kluczowe elementy udanej tragedii. Być może najbardziej zauważalną różnicą między trzema dramatami jest sposób przedstawienia postaci - bohaterów poszczególnych sztuk.

W Królu Edypie tytuowy bohater przybywa do Teb, uwalnia miasto od klątwy, zostaje królem i poślubia królową Jokastę, która niedawno została wdową. Później Edyp dowiaduje się, że jest synem zabitego przez siebie króla Lajosa i swojej nowej żony. Uświadomiwszy sobie, że nieświadomie wypełnił przepowiednię, której za wszelką cenę pragnął uniknąć, a która mówiła, iż zabije ojca i poślubi matkę, Edyp oślepia się i skazuje na wygnanie.

W Edypie w Kolonie bohater, po latach włóczęgi, przybywa do Kolonii w towarzystwie swojej córki Antygony. Stał się spokojnym, uduchowionym człowiekiem, pogodzonym ze swoim losem i skupionym na obronie Teb i tych członków rodziny, których uważa za godnych. Spektakl kończy się jego śmiercią, gdy córka Edypa, Antygona, przenosi się, by spełnić swój los w Tebach.

W Antygonie widzowie są świadkami ostatecznego urzeczywistnienia klątwy nękającej rodzinę Edypa. Jego synowie giną w bratobójczej bitwie, walcząc po przeciwnych stronach o królestwo Teb. Antygona zostaje skazana na śmierć.

Teatr grecki

Przedstawienia, które widzowie oglądają dziś w teatrach, niewiele przypominają te, których świadkami byli pierwotni widzowie Antygony. Starożytni Grecy uważali sztukę nie tyle za rozrywkę, ile za obrzęd religijny. Przedstawienia tetralne byly częścią Dionizji Wielkich, obchodzonych w Atenach na przełomie marca i kwietnia ku czci boga Dionizosa.

Greckie sztuki były wystawiane na świeżym powietrzu na arenach, które mieściły tysiące ludzi. Uczestnictwo w przedstawieniach było obywatelskim obowiązkiem Greków, więc dramat był integralną częścią ich kultury i pomagał nadać ludziom wspólną tożsamość. Punktem kulminacyjnym corocznych festiwali był konkurs na najlepszego dramatopisarza. Sofokles zajął pierwsze miejsce w wielu z tych konkursów, ustępując jedynie dwóm innym wielkim greckim dramatopisarzom swojej epoki, Ajschylosowi i Eurypidesowi.

Teatr w Epidauros
Teatr w Epidauros

Męscy aktorzy grali wszystkie postacie i nosili maski.

zdjęcie maski tragicznej, wystawionej w Muzeum Archeologicznym w Pireusie.
zdjęcie maski tragicznej, wystawionej w Muzeum Archeologicznym w Pireusie.

Typowy grecki chór obecny w każdej sztuce składał się z maksymalnie 15 śpiewaków, ale ich maski nadawały wszystkim tę samą twarz, reprezentując ich jednolity głos. Sofokles jest uważany za pierwszego dramaturga, który wprowadził na scenę trzeciego aktora, co zintensyfikowało interakcje i konflikty w sztuce.

Atmosfera polityczna w Grecji czasów Sofoklesa

Antygona została napisana i wystawiona w czasie imponującej potęgi Ateńczyków. Osiągnięto demokrację, a u steru władzy stanął wielki demokratyczny przywódca Perykles. Uważał on lojalność wobec państwa, które umocnił zarówno wewnętrznie jak i w relacjach z zagranicą, za ważniejszą niż wierność rodzinie.

Sofokles był głęboko zaangażowany w ateńską politykę i wyraźnie widział, jakie zagrożenia czyhają na młodą demokrację. Służył jako skarbnik miasta, a później jako generał i doradca w kampanii przeciwko buncie niektórych obywateli Aten. Antygona podejmuje temat tego, kiedy takie bunty są usprawiedliwione i do jakiego stopnia obywatele mają być posłuszni tym, którzy stanowią prawa.

Tebańczycy przedstawieni w sztuce są bardzo dumni ze swojego miasta-państwa, na czele którego, inaczej niż w demokratycznych Atenach, stoi król. Starożytna Grecja stworzyła podwaliny demokratycznego społeczeństwa, dlatego znamienne jest, że w Antygonie istnieje napięcie związane z władcą, próbującym uchwalić prawa, które jego obywatele uważają za niesprawiedliwe. W prawdziwej demokracji ludzie zgadzają się co do praw, których przestrzegają, a przywódca nie ma ostatecznej władzy nad obywatelami.

Kontekst kulturowy

W starożytnej Grecji nie między ludźmi nie było równości. Kobiety i niewolnicy nie byli uważani za obywateli - co znalazło odzwierciedlenie w odrzuceniu przez Kreona przekonania Antygony, że ma ona prawo uszanować śmierć brata. Jednak Sofokles to właśnie z Antygony czyni prawdziwy kompas moralny sztuki. Słusznie uważa się ją zatem za jedną z najważniejszych postaci kobiecych w literaturze starożytnej.

Walka Antygony wpisuje się w wyraźny konflikt płci, ponieważ Kreon (i ogólnie społeczeństwo starożytnej Grecji) odrzuca jej stanowisko w sprawie pochowania brata, lekceważąc jej argumenty tylko dlatego, że jest kobietą. Jednak ona jest jedyną osobą, która przeciwstawia się Kreonowi w obronie tego, co uważa za niesprawiedliwe prawo – że zostanie ukarana za próbę uczczenia ciała zmarłego brata – i jest gotowa zaakceptować konsekwencje. W osobie Antygony Sofokles daje więc widzom bohatera, który gotów jest umrzeć za sprawiedliwość.

Rola bogów w greckich tragediach odzwierciedla ich znaczenie w kulturze starożytnej Grecji. Jednym z głównych tematów Antygony jest to, że bogowie mają najwyższą władzę nad śmiertelnikami i oczekują posłuszeństwa. Lekceważenie ich praw oznacza narażanie się na ich gniew. kreon przez większą część sztuki odmawia przyznania, że ​​​​Antygona ma rację gdy przedkłada szacunek dla bogów ponad prawa śmiertelników. To jego tragiczna wina. Zarówno Antygona, jak i Kreon wykazują cechę, którą starożytni Grecy nazywali pychą - hamartia, która łączy w sobie dumę i niebezpieczną nadmierną pewność siebie.