Zadania do wykonania po przeczytaniu Tango Sławomira Mrożka.

Wykonuj pisemnie kolejno wszystkie zadania poniżej. Są one uporządkowane w taki sposób, aby pomóc ci zrozumieć utwór Mrożka. Na pewno nie są zbyt trudne dla kogoś, kto zna lekturę.

  1. Zapoznaj się z informacjami wstępnymi na temat utworu. Pomogą ci one ustalić kontekst, w którym będziesz się poruszać interpretując utwór.

  2. Określ czas i miejsce akcji dramatu. O czym świadczą warunki, w jakich mieszka i funkcjonuje rodzina Artura. Czy utwór spełnia wymogi antycznej zasady trzech jedności?

  3. Scharakteryzuj kolejne trzy pokolenia rodziny. Jaki tryb życia prowadzą ich przedstawiciele? W notatce uwzględnij wszystkie postacie, a więc wuja Euzebiusza, babcię Eugenię, ojca Stomila, matkę Eleonorę, syna Artura oraz jego daleką kuzynkę Alę.

  4. Jaką rolę w życiu rodziny Artura odgrywa Edek? Jaki stosunek do niego mają poszczególni członkowie rodziny?

  5. O co chodzi Arturowi? Jakie podejmuje działania i co osiąga? Dlaczego chce zostać mężem Ali?

  6. Czego Arturowi brakuje jako przywódcy? Co mu się udało przywrócić, co, według niego samego, zakończyło się klęską?

  7. W czym Artur jest podobny do bohaterów romantycznych, zwłaszcza Konrada z III cz. Dziadów?. Jakimi cechami odznaczał się Konrad?

  8. Jakie cechy posiada Edek, których brakuje Arturowi? Dlaczego, zdobywszy władzę w domu Stomila, włożył marynarkę Artura i poprosił do tańca dostojnego Euzebiusza?

  9. Mówi się, że droga Edka do władzy może być rozumiana jako alegoria narodzin ustroju totalitarnego (np. Rosji Radzieckiej). Zastanów się, jakie mechanizmy powstawania totalitaryzmu ukazane są w sposób metaforyczny w Tangu?

  10. Zadanie dla chętnych: jakie problemy postawione przez Mrożka (np. sytuacja współczesnej rodziny, kryzys kultury, kondycja klasy politycznej, rola inteligencji w społeczeństwie, rola artysty we współczesnym świecie) są wciąż aktualne? Udziel odpowiedzi w komentarzu do tego posta.