Gustaw Flaubert - najważniejsze informacje

Gustave Flaubert (ur. 12 grudnia 1821, zm. 8 maja 1880) był francuskim pisarzem, uważanym za jednego z prekursorów realizmu. Jego twórczość miała duży wpływ na rozwój nowoczesnej powieści.

Flaubert jest znany przede wszystkim z powieści Madame Bovary (1857), która jest uważana za jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej. Inne jego znaczące dzieła to m.in. Trzy baśnie (Trois Contes) i Szkoła uczuć (L’Éducation sentimentale).

Realizm i precyzja stylistyczna

Flaubert był perfekcjonistą w kwestii języka i stylu. Dążył do precyzyjnego oddania rzeczywistości, wykorzystując obserwacje, analizę psychologiczną postaci i bogate opisy.

Proces sądowy

Publikacja Madame Bovary wywołała kontrowersje i skandal, co doprowadziło do procesu sądowego w związku z zarzutami o obsceniczność. Flaubert uniknął wyroku skazującego, a proces podkreślił znaczenie dzieła.

Krytyka społeczeństwa

Flaubert w swoich powieściach ukazywał wnikliwą krytykę społeczeństwa swojej epoki, ukazując hipokryzję, próżność, aspiracje i upadek moralny postaci.

Równowaga artystyczna

Był zwolennikiem estetyki i równowagi artystycznej, starając się tworzyć dzieła, które byłyby piękne w formie i mądrze skonstruowane.

Flaubert prowadził obszerną korespondencję z wieloma osobami, w której przedstawiał swoje artystyczne założenia, w tym z przyjaciółką, pisarką George Sand oraz poetą Louisem Bouilhet.

Realizm vs romantyzm

Flaubert był przeciwnikiem romantycznych tendencji w literaturze swojego czasu, skupiając się na opisie codziennego życia i życiowych detali zamiast na idealizacji i fantastycznych elementach.

Równocześnie swoją pisarską aktywność traktował Flaubert niezmiernie poważnie, czemun dawał wyraz w swojej korespondencji. Jak pisze Auerbach:

Flaubert był pisarzem pracującym w sposób bardzo świadomy i dysponował krytyczną orientacją w sprawach sztuki w stopniu niebywałym, nawet jak na kulturę Francji. (…) Dla pisarza nie ma żadnych przedmiotów podniosłych ani niskich; wszechświat jest dziełem sztuki stworzonym w sposób bezstronny, artysta realistyczny powinien zatem naśladować postępowanie Stwórcy, a każdy przedmiot może zawierać w swym kształcie rzeczywtistym - takim, jaki się okazuje oczom Boga - równie dobrze powagę, co i komizm, wzniosłość, co i przyziemność; jeżeli zostaje odtworzony trafnie i dokładnie (…)

Śmierć i dziedzictwo

Flaubert zmarł w 1880 roku w wieku 58 lat na skutek udaru mózgu. Jego praca odegrała istotną rolę w kształtowaniu francuskiej i światowej literatury, wpływając na późniejszych pisarzy, takich jak Marcel Proust i James Joyce.