Bajka jako gatunek literacki

Krasicki nie traktował bajki jako gatunku służącego czystej rozrywce, ani tym bardziej zabawianiu dzieci. Miała być ona orężem dydaktycznym, służącym subtelnemu pouczeniu, nie narzucającym gotowych rozwiązań.

Obraz świata w bajkach Ignacego Krasickiego

Bajki Krasickiego ukazują świat, w którym obowiązują powszechnie cenione wartości (czy na pewno?):

Przyjaźń to rzecz święta.

Przyjaciele tekst wiersza

Szczerość i konstruktywna krytyka są w cenie.

Lew pokorny - tekst wiersza

Podstęp jest słusznie napiętnowany.

Kruk i lis - tekst wiersza

Głęboka religijność przyczynia się do doskonalenia moralności.

Dewotka - tekst wiersza

Bajka ta jest dosyć nietypowa - nie zawiera alegorii zwierzęcej, ale przez to jeszcze mocniej i bardziej bezpośrednio ukazuje obłudę fałszywej, powierzchownej religijności.

Prawo broni słabszych.

Jagnię i wilcy - tekst wiersza

Rozpaczliwe pytanie “jakim prawem” spotyka się z brutalną odpowiedzią, jakiej udziela “silniejszy”.

Dobrocią i mądrością można nawrócić przestępców na lepszą drogę.

Mysz i kot - tekst wiersza

Ludzie ponad wszystko cenią prawdę a sztuka spotyka się z uznaniem.

Dwaj malarze- tekst wiersza

Młodzi ludzie są idealistami i cenią wolność wyżej niż dobra materialne.

Ptaszki w klatce - tekst wiersza

Jaki to jest świat?

Na to pytanie najlepiej, w sposób podsumowujący, mówi

Wstęp do bajek - tekst wiersza

Wymowa bajek

Bajki ukazują okrutny świat ludzki małostkowych, głupich, fałszywych, tchórzliwych.

Bibliografia:

  • Sławińki J. [Red], Słownik terminów literackich, Warszawa 1976

  • Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 2020