Obraz świata w bajkach Ignacego Krasickiego

Bajki Krasickiego ukazują świat, w którym obowiązują powszechnie cenione wartości:

Przyjaźń to rzecz święta.

Przyjaciele tekst wiersza

Szczerość i konstruktywna krytyka są w cenie.

Lew pokorny - tekst wiersza

Podstęp jest słusznie napiętnowany.

Kruk i lis - tekst wiersza

Głęboka religijność przyczynia się do doskonalenia moralności.

Dewotka - tekst wiersza

Prawo broni słabszych.

Jagnię i wilcy - tekst wiersza

Dobrocią i mądrością można nawrócić przestępców na lepszą drogę.

Mysz i kot - tekst wiersza

Ludzie ponad wszystko cenią prawdę a sztuka spotyka się z uznaniem.

Dwaj malarze- tekst wiersza

Młodzi ludzie są idealistami i cenią wolność wyżej niż dobra materialne.

Ptaszki w klatce - tekst wiersza

Jaki jest ten najlepszy ze światów?

Na to pytanie najlepiej, w sposób podsumowujący, mówi

Wstęp do bajek - tekst wiersza

Bibliografia:

  • Sławińki J. [Red], Słownik terminów literackich, Warszawa 1976

  • Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 2020