Zadania do wykonania po przeczytaniu Dziadów części III

Wszystkie poniższe zadania opierają się na tekście literackim. Są one tak skonstruowane, aby każdy, kto przeczytał tekst, był w stanie je zrealizować. Udzielenie samodzielnej odpowiedzi na wszystkie pytania jest więc w zasięgu twoich możliwości. Zadania prowadzą cię przez kolejne części dramatu - niezbędne jest posługiwanie się tekstem Dziadów do ich realizacji. Pomogą ci one zrozumieć wymowę utworu.

 1. Określ czas i miejsce zdarzeń, uczestników oraz tematykę poszczególnych scen dramatu, rozpoczynając od prologu a kończąc na Scenie IX.

 2. Na podstawie dedykacji i wstępu autora wskaż na kontekst historyczny i religijny utworu. W jakim świetle Mickiewicz przedstawia Polskę i Polaków?

 3. Na podstawie Sceny I określ, jakie represje spotkały młodych Polaków uwięzionych przez Nowosilcowa. Jaki stosunek mają oni do tego, co ich spotkało?

 4. Ponownie przeczytaj wypowiedzi, pieśni oraz wizje Konrada w Scenie I. Jaki portert bohatera wyłania się z tych fragmentów?

 5. Scharakteryzuj Konrada na podstawie Sceny II - Wielkiej Improwizacji. Zastanów się, w jakim stopniu Konrad reprezentuje poniższe postawy: buntownik, bluźnierca, patriota, męczennik, reprezentant prometeizmu, bohater romantyczny.

 6. Wypisz z Wielkiej Improwizacji cytaty ukazujące stosunek Konrada do ludzkości. Sformułuj własny wniosek.

 7. Zinterpretuj zakończenie Sceny II - co się stało z Konradem i jaką rolę odegrały w tym duchy?

 8. Zapoznaj się z wpisem Dziady - wszystkie przemiany Konrada. Na tej podstawie uzupełnij charakterystykę Konrada z punktu 5 o treści wynikające z uwzględnienia wymowy całego utworu.

 9. Zapoznaj się z wpisem Dziady - dramat mistyczny.

 10. Przedstaw w punktach poszczególne sceny widzenia księdza Piotra. W jaki sposób realizuje się w nim mesjanizm?

 11. Co o Senatorze mówi nam jego sen? Odpowiedz na podstawie Sceny VI.

 12. Na podstawie Sceny VII - Salon Warszawski scharakteryzuj dwie grupy Polaków zgodnie z podziałem rysującym się w utworze, a więc na towarzystwo stolikowe oraz grupę stojącę pod drzwiami. Jakie tematy pdejmują w rozmowach, jaki jest ich stosunek do sytuacji w kraju?

 13. Fałsz, cynizm, perfidia, podłość - zilustruj te cechy Senatora Nowosilcowa konkretnymi cytatami i postępowaniem bohatera na przykładzie Sceny VIII.

 14. Jak Ustęp Dziadów części III ukazuje Rosję i Rosjan?

 15. Jakie uniwersalne motywy znaleźć można w Dziadach części III. Udziel odpowiedzi w formie komentarza do tego posta.