Adam Mickiewicz (1798 - 1855) jeden z najwybitniejszych polskich twórców, być może najważniejszy polski poeta, o nie dającym się przecenić wpływie na polską literaturę, kulturę, mentalność. Wydanie I tomu jego Poezji rozpoczęło na ziemiach polskich romantyzm.

Większość jego tekstów ma status arcydzieł i pereł kultury narodowej. Duża ich część znalazła się w kanonie lektur szkolnych.

Należą do nich Ballady i romanse, Sonety Krymskie, Dziady cz. II i III, Pan Tadeusz, a także wiele pojedynczych wierszy, jak Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, oraz Liryki lozańskie.

Poeta kochany przez naród, zaliczany do grona Trzech Wieszczów i mający status największego z nich.