Geneza utworu

Dziady cz. IV tworzone były w Kownie w latach 1820-1821. Opublikowane zostały w II tomie Poezji, wraz z Dziadów cz. II. Oba utwory nazywa się czasem Dziadami wileńsko-kowieńskimi, ze względu na miejsce powstania i wydania utworów. Uważa się, że dramat inspirowany był nieszczęśliwą miłością Mickiewicza do Maryli Wereszczakówny.

Gatunek utworu

Dziady cz. IV zalicza się do dramatu romantycznego.

Jego cechy gatunkowe to:

  • synkretyzm rodzajowy (utwór, będąc dramatem, zawiera elementy epiki, a przede wszystkim liryki) i gatunkowy (wypowiedzi Gustawa cechuje różnorodność stylistyczna, monolog liryczny przeplatany jest piosenkami, wspomnieniami)

  • niejednolitość stylistyczna (łączenie elementów tragicznych z komicznymi, ironii z powagą i patosem, realizmu z fantastyką

  • Pustelnik - Gustaw jako bohater romantyczny

Najważniejsze problemy utworu