Zadania do lektury

  1. Akcja Pana Tadeusza toczy się w Soplicowie, fikcyjnej miejscowości leżącej w okolicach Nowogródka, w 1811 i 1812 roku. Znajdź te tereny na mapie i ustal, w jakiej sytuacji politycznej znajdowała się wtedy Polska.

  2. Cały tytuł poematu brzmi: Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Korzystając z definicji pojęcia zajazd zawartej w linku, opisz w kilku słowach, jak wyglądał zajazd w Panu Tadeuszu.

  3. Zapoznaj się z wpisem na temat kontekstów historycznych w Panu Tadeuszu. Która z postaci lub które z wydarzeń historycznych miało twoim zdaniem największe znaczenie dla bohaterów utworu?

  4. Na podstawie inwokacji oraz epilogu do Pana Tadeusza przedstaw genezę powstania utworu.

  5. Na podstawie znajomości utworu ustal, co robił Tadeusz podczas kolejnych 5 dni, podczas których toczyła się akcja eposu w 1811 roku.

  6. Porównaj dwie wersje wydarzeń wokół śmierci stolnika Horeszki - jedną przedstawioną przez Gerwazego Hrabiemu w Księdze II, a drugą ukazaną w relacji umierającego księdza Robaka w Księdzie X. Na czym polegają i z czego wynikają różnice? Które z informacji krążących na temat Jacka Soplicy należy w świetle spowiedzi księdza Robaka uznać za “fake news”?

  7. Czym różni się tryb życia mieszkańców zaścianka Dobrzyn od trybu życia mieszkańców i gości Soplicowa?

  8. W jaki sposób Gerwazy zmanipulował Dobrzyńskich, namawiając ich na udział w zajeździe na Sopliców? Udziel odpowiedzi w oparciu on Księgę VII.

  9. Przedstaw trzy zaręczone pary z XII Księgi Pana Tadeusza. Której z nich wróżysz najszczęśliwszą wspólną przyszłość? Odpowiedź uzasadnij.

  10. Jaką zmianę w życiu włościan - poddanych Soplicowskiej szlachty, postanowili wprowadzić Tadeusz i Zosia? Na jakie konsekwencje w związku z tym się zgodzili? Co mówi nam to o młodych bohaterach utworu?