Zadania do lektury

 1. Przeczytaj fragmenty monologów i dialogów Kordiana z różnych części dramatu:
 1. Odpowiedz na pytania, odnosząc je do kolejnych monologów:
 • Jak Kordian określa swój stan psychiczny i nastrój?

 • Jaki stosunek do innych ludzi wyraża?

 • Jakie ma ambicje i cele?

 • Jakie wartości są dla niego istotne?

 • Jakich bohaterów literackich przypomina?

 1. Znajdź w wypowiedziach Kordiana przejawy fascynacji śmiercią i zarazem lęku przed nią - refleksje na temat śmierci, samobójstwa itp.
 • w jaki sposób są one charakterystyczne dla okresu dorastania?

 • Wymień znane ci z literatury, filmów oraz seriali podobne postawy młodych bohaterów.

 1. Jakie problemy Kordiana wydają ci się podobne do dylematów współczesnych młodych ludzi? Rozważ:
 • problemy miłosne

 • ustalanie swojej tożsamości

 • rozczarowanie konsumpcjonizmem

 • samotność, trudności w przyjaźni

 • problemy międzypokoleniowe

 • kryzys światopoglądowy

 1. Romantyczny “ból istnienia” - cierpienie psychologiczne czy doświadczenie egzystencjalne? Zastanawiąjąc się nad odpowiedzią, posłuchaj piosenki Lao Che: