Zadania do lektury

Przygotowując się do omawiania na lekcjach Potopu Henryka Sienkiewicza, uzwględnij poniższe polecenia.

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat potopu szwedzkiego, korzystając z ze strony e-podręcznik.

 2. Rozdziały I, II i III (tom 1) - scharakteryzuj dwoje głównych bohaterów: Andrzeja Kmicica i Oleńkę Billewiczównę.

 3. Rozdział II (tom 1) - scharakteryzuj kompanię Kmicica – jakie wady szlachty sarmackiej uosabiają towarzysze pana Andrzeja?

 4. Rozdział VII (tom 1)- zaobserwuj, jak Sienkiewicz kreuje postać pozytywną: Michała Wołodyjowskiego.

 5. Rozdział IX (tom 1) - zaobserwuj wzajemne relacje bohaterów – co ten rozdział mówi o Kmicicu i Panu Wołodyjowskim?

 6. Na podstawie rozdziału X (tom 1) przedstaw zachowanie szlachty wielkopolskiej oraz wojewody Opalińskiego. Czy jesteś w stanie stwierdzić, jaki stosunek do decyzji Wielkopolan ma narrator?

 7. Rozdział XII i XIII (tom 1) – na czym polegała intryga Janusza Radziwiłła? Wyjaśnij zachowanie Kmicica.

 8. Rozdział XVII (tom 1)– na podstawie rozmowy z Rochem Kowalskim uzasadnij, dlaczego Zagłobę nazywano Ulissessem sarmackim?

 9. (Rozdział XXV, tom 1) W jakich okolicznościach Kmicic wreszcie przejrzał na oczy, jeśli chodzi o postawę Janusza Radziwiłła?

 10. Tom II – rozdział I, II, III – co dzieje się z Kmicicem? jakie działania podejmuje pod nowym nazwiskiem?

 11. Rozdział XII (tom II) - oblężenie Częstochowy jako punkt zwrotny w dziejach szwedzkiego najazdu oraz przełomowe doświadczenie w życiu Kmicica.

 12. Rozdział XXX (tom III) - jak wyglądała rehabilitacja Kmicica

 13. Kiedy Kmicic cudem uniknął śmierci? Wskaż wszystkie sytuacje, odwołując się do znajomości całej lektury.

 14. Jakich bohaterskich czynów dokonał Kmicic pod pseudoninem Babinicz?