Zadania do lektury

Przygotowując się do omawiania na lekcjach Potopu Henryka Sienkiewicza, uzwględnij poniższe polecenia.

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat potopu szwedzkiego, korzystając z ze strony e-podręcznik.

 2. Rozdziały I, II i III (tom 1) - scharakteryzuj dwoje głównych bohaterów: Andrzeja Kmicica i Oleńkę Billewiczównę.

 3. Rozdział II (tom 1) - scharakteryzuj kompanię Kmicica – jakie wady szlachty sarmackiej uosabiają towarzysze pana Andrzeja?

 4. Rozdział VII (tom 1)- zaobserwuj, jak Sienkiewicz kreuje postać pozytywną: Michała Wołodyjowskiego.

 5. Rozdział IX (tom 1) - zaobserwuj wzajemne relacje bohaterów – co ten rozdział mówi o Kmicicu i Panu Wołodyjowskim?

 6. Na podstawie rozdziału X (tom 1) przedstaw zachowanie szlachty wielkopolskiej oraz wojewody Opalińskiego. Czy jesteś w stanie stwierdzić, jaki stosunek do decyzji Wielkopolan ma narrator?

 7. Rozdział XII i XIII (tom 1) – na czym polegała intryga Janusza Radziwiłła? Wyjaśnij zachowanie Kmicica.

 8. Rozdział XVII (tom 1)– na podstawie rozmowy z Rochem Kowalskim uzasadnij, dlaczego Zagłobę nazywano Ulissessem sarmackim?

 9. (Rozdział XXV, tom 1) W jakich okolicznościach Kmicic wreszcie przejrzał na oczy, jeśli chodzi o postawę Janusza Radziwiłła?

 10. Tom II – rozdział I, II, III – co dzieje się z Kmicicem? jakie działania podejmuje pod nowym nazwiskiem?

 11. Rozdział XII (tom II) - oblężenie Częstochowy jako punkt zwrotny w dziejach szwedzkiego najazdu oraz przełomowe doświadczenie w życiu Kmicica.

 12. Rozdział XXX (tom III) - jak wyglądała rehabilitacja Kmicica

 13. Kiedy Kmicic cudem uniknął śmierci? Wskaż wszystkie sytuacje, odwołując się do znajomości całej lektury.

 14. Jakich bohaterskich czynów dokonał Kmicic pod pseudoninem Babinicz?

 15. Przedstaw dzieje relacji Kmicica z następującymi postaciami:

 • Janusz Radziwiłł
 • Bogusław Radziwiłł
 • Oleńka Billewiczówna
 • Michał Wołodyjowski
 • Kiemliczowie
 • Ksiądz Kordecki
 • król Jan Kazimierz