Zadania do lektury.

Poniższe zadania nie są trudne, wymagają jednak przeczytania utworu oraz pracy z tekstem. Niejednokrotnie będziesz poproszony o zacytowanie fragmentu. Tekst dramatu jest dostępny online, np. tutaj

  1. Co na temat treści dramatu Szekspira mówi poniższy plakat
Shakespeare – Romeo and Juliet
Shakespeare – Romeo and Juliet
  1. Napisz streszczenie dramatu na maksymalnie 60 słów. Niech poniższy fragment utworu w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka posłuży ci za inspirację oraz wskazówkę, jakie treści uwzględnić w streszczeniu. Użyj własnych słów.

Dwa równie stare i szlachetne rody
W Weronie, gdzie się rozgrywa ta sztuka,
Wskrzeszają zamęt przycichłej niezgody:
Znów w czas pokoju krew chodniki bruka.
Gdy w sercach ojców nienawiść szaleje,
Dzieciom, wiedzionym przez los ku zagładzie,
Miłość podsuwa daremną nadzieję –
Śmierć ich dopiero koniec waśniom kładzie

  1. Przypomnij cechy dramatu antycznego na przykładzie Antygony i porównaj je z tragedią Szekspira. Uwzględnij takie aspekty jak zasada trzech jedności, zasada stosowności, budowa tragedii. W czym dramat Szekspira różni się od dramatu antycznego?

  2. Znajdź w utworze argumenty przemawiające za tym, że miłość to uczucie uszczęśliwiające głównych bohaterów.

  3. Znajdż w utworze argumenty przemawiające za tym, że miłość to uczucie unieszczęśliwiające głównych bohaterów.

  4. Jakie środki poetyckie dostrzegasz w poniższych wypowiedziach bohaterów? Na podstawie zacytowanych słów Romea i Julii nazwij co najmniej pięć cech miłości.

Romeo

Niestety! Czemuż, z zasłoną na skroni,
Miłość na oślep zawsze cel swój goni!
Gdzież dziś jeść będziem? Ach! Był tu podobno
Jakiś spór? Nie mów mi o nim, wiem wszystko.
W grze tu nienawiść wielka, lecz i miłość.
O! wy sprzeczności niepojęte dziwa:
Szorstka miłości! nienawiści tkliwa!
Coś narodzone z niczego! Pieszczoto
Odpychająca! Poważna pustoto!
Szpetny chaosie wdzięków! Ciężki puchu!
Jasna mgło! Zimny żarze! Martwy ruchu!
Śnie bez snu! Taką to w sobie zawiłość,
Taką niełączność łączy moja miłość.

Julia

Moja miłość równie jest głęboka
Jak morze, równie jak ono bez końca;
Im więcej ci jej udzielam, tym więcej
Czuję jej w sercu. […]
Jeszcze słów parę, a potem dobranoc,
Drogi Romeo! jeśli twoja skłonność
Jest prawą, twoim zamiarem małżeństwo:
To mię uwiadom jutro przez osobę,
Którą do ciebie przyślę, gdzie i kiedy
Zechcesz dopełnić obrzędu; a wtedy
Całą mą przyszłość u nóg twoich złożę
I w świat za tobą pójdę w imię boże.

  1. Na podstawie obserwacji zebranych w punktach 3, 4 i 5 odpowiedz na pytanie, czy miłość to doświadczenie dające szczęście, czy też sprowadzające cierpienie i klęskę na bohaterów. Twoja odpowiedź nie musi być jednoznaczna.

  2. Którego z bohaterów Romea i Julii, poza dwójką postaci tytułowych, uważasz za najciekawszego? Uzasadnij swoje zdanie.

  3. Znajdź w internecie trzy dowolne teksty kultury (np, obrazy, plakaty, rzeźby, wiersze,) nawiązujące do tragedii Romeo i Julia. Opisz, jak przedstawieni zostali kochankowie z Werony w wybranym dziele. Jak sądzisz, dlaczego losy Romea i Julii stały się inspiracją dla artystów? Odpowiedzi udziel w komentarzu do tego posta.

Wszystkie cytaty zaczerpnięto z:

William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2006.