William Szekspir (1564 - 1616) to jeden z najważniejszych twórców wszechczasów. Angielski dramaturg, poeta, aktor, reformator teatru. Reprezentant teatru elżbietańskiego. Jeden z geniuszy literatury, których talentu nie da się zawrzeć w konkretnej epoce bądź nurcie artystycznym.

Sztuki Szekspira wywarły ogromny wpływ na kulturę europejską i światową. Są nieustannym źródłem inspiracji dla twórców oraz lustrem, w którym znajdują swoje odbicie ludzie na każdej szerokości geograficznej. Oznacza to, że szekspirowskie sztuki, a także szekspirowscy bohaterowie stanowią uniwersalny model i punkt odniesienia dla wielu ludzkich działań i doświadczeń.

Najbardziej znane szuki Szekspira to Romeo i Julia, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej, Burza