Geneza utworu

Dokładna data powstania utworu nie jest znana, ale z zawartej w nim aluzji do chwalebnego rodu Stuartów można wnioskować, że Szekspir napisał Makbeta już po koronacji Jakuba Stuarta na króla Anglii w 1603 roku. Prawdopodobnie król wraz z dworem był jednym z pierwszych widzów sztuki.

Szekspir zaczerpnął pomysł na swój dramat z Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii Raphaela Holinsheda, w której pojawia się postać Makbeta - szkockiego władcy z XI wieku.

W czym twki podobieństwo Makbeta do sytuacji człowieka XXI wieku?

Makbet Williama Szekspira został napisany w XVI wieku i ukazuje odmienny kontekst kulturowy i społeczny niż XXI wiek. Niemniej jednak, można dostrzec pewne uniwersalne cechy ludzkie, które przetrwały przez wieki, również w kontekście dzisiejszego społeczeństwa.

Oto kilka cech, które można odnaleźć w postaciach i działaniach przedstawionych w Makbecie, które mają pewne podobieństwa do cech ludzi XXI wieku:

  • ambicja i dążenie do władzy
    Podobnie jak Makbet pragnie władzy i pozycji królewskiej, wiele osób we współczesnym świecie dąży do osiągnięcia sukcesu, władzy, awansu zawodowego czy politycznego.

  • decyzje moralne Decyzje, które Makbet podejmuje w imię władzy, wywołują w nim konflikt moralny. W dzisiejszym społeczeństwie również ludzie często muszą stawiać czoła dylematom moralnym i etycznym w swoich działaniach.

  • manipulacja

Postacie takie jak Lady Makbet używają manipulacji i psychologicznych strategii, aby osiągnąć swoje cele. Podobnie, w dzisiejszym społeczeństwie manipulacja w relacjach czy mediach pozostaje aktualnym zjawiskiem.

  • pragnienie uznania i sukcesu

Makbet pragnie zdobyć tytuł królewski, aby osiągnąć uznanie i szacunek. W dzisiejszych czasach, ludzie również dążą do uznania społecznego, popularności i osiągnięć, aby zaspokoić swoje pragnienia.

  • skutki działań

W Makbecie widać, jak nieodpowiedzialne działania i decyzje prowadzą do katastrofalnych skutków. To samo można zaobserwować w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie nieprzemyślane działania mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji.

  • Chęć przewagi

Makbet, podobnie jak współczesni ludzie, dąży do osiągnięcia przewagi nad konkurentami i rywalami, by zdobyć dominującą pozycję.

  • zemsta i konflikty:

Konflikty międzyludzkie i pragnienie zemsty, które można zaobserwować w Makbecie, to uniwersalne ludzkie emocje, które nadal występują w dzisiejszym społeczeństwie.

  • zmiany psychiczne i emocjonalne

Przemiany psychiczne Makbeta – od bohatera do tyrana – wykazują, że człowiek pod wpływem ambicji i zewnętrznych okoliczności może doświadczyć drastycznych zmian emocjonalnych i psychicznych. Podobne procesy zachodzą także w ludzkich umysłach w XXI wieku.