Zadania do lektury.

 1. Rozważ różne wymiary życia Makbeta składające się na jego portert psychologiczny:
 • wartości i ideały przed zabiciem Dunkana

 • Lęki Makbeta

 • Makbet jako przyjaciel

 • Makbet jako mąż

 • Makbet jako władca

 1. Scharakteryzuj lady Makbet i określ jej rolę w dramacie. W tym celu odpowiedz na pytania:
 • jakie jest małżeństwo głównych bohaterów? Jaka jest ich wzajemna relacja i jak kształtuje się w całym dramacie?

 • w jaki sposób lady Makbet utwierdza Makbeta w jego zamyśle zabicia króla? jakich argumentów używa?

 • jakie wartości są ważne dla bohaterki?

 • jak interpretujesz to, co stało się z lady Makbet w drugiej połowie utworu?

 1. Jaką rolę w historii Makbeta pełnią czarownice?
 • jakie są archetypiczne wyobrażenia postaci czarownicy? Czy sztuka Szekspira jest zgodna z tymi wyobrażeniami?

 • jak rozumiesz słowa Hekate: Gdyż dla każdego śmiertelnego/ największy wróg to pycha jego.

 1. Scharakteryzuj Makbeta na podstawie scen 5 i 7 aktu 5. Jak zmienił się w w trakcie trwania dramatu?