Wesele – polecenia do lektury

Przed przeczytaniem:

 1. Zwróć uwagę na opis scenografii do utworu – “zbuduj” tę scenografię w swojej wyobraźni. Jaką atmosferę tworzy tak uzyskany obraz?

 2. Zapoznaj się z listą bohaterów utworu oraz z postem na temat pierwowzorów realistycznych bohaterów Wesela

Czytając:

Akt I

 1. Zwróć uwagę na tematy rozmów bohaterów realistycznych w I akcie. Zaznacz fragmenty charakteryzujące wybranych przedstawicieli inteligencji i chłopów.

 2. Zaznacz fragmenty, w których chłopi rozmawiają we własnym gronie – co mówią o “panach”?

 3. Zaznacz fragmenty, w których inteligencja rozmawia we własnym gronie – co mówi o chłopach?

 4. W jaki sposób przedstawiciele chłopów i inteligencji odnoszą się do siebie nawzajem?

 5. W jaki sposób dochodzi do pojawienia się na weselu widm? W którym momencie w realizm zakrada się fantastyka?

Akt II

 1. Zapoznaj się z postem na temat fantastycznych bohaterów dramatu.

 2. Prześledź poszczególne spotkania z Widmami: określ ich nastrój, reakcję realistycznego bohatera, spróbuj ustalić, jakie przesłanie pozostawiły Widma?

 3. Czym wizyta Wernyhory różni się od pozostałych?

Akt III oraz całość utworu

 1. Zwróć uwagę na przejawiające się w utworze motywy młodopolskie: artysta, cyganeria, dekadentyzm, sztuka.

 2. Znajdź w utworze istotne rekwizyty – przedmioty niosące ze sobą sensy symboliczne – jakie interpretacje tych sensów ci się nasuwają?

 3. Upewnij się, że umiesz opowiedzieć swoim słowami, co zdarzyło się w utworze od momentu powierzenia Jaśkowi złotego rogu przez Gospodarza.