Stanisław Wyspiański (1869-1907)

Wyspiański był całe życie związany z Krakowem. Miasto to nie było jednak dla niego tylko miejscem zamieszkania, ale przede wszystkim ukształtowało jego wyobraźnię artystyczną, dostarczało motywów do obrazów i dramatów, formowało bezpośrednio tematykę jego dzieł.

Widok na Kopiec Kościuszki w Krakowie.
Widok na Kopiec Kościuszki w Krakowie.

Jego ojciec był artystą, co niewątpliwie miało wpływ na wybór drogi życiowej przez autora Wesela. Jako chłopiec Stanisław Wyspiański uczył się rzemiosła malarskiego od samego Jana Matejki, którego obrazy wywarły ogromny wpływ na jego twóczość.

Po studiach malarskich w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, Wyspiański przebywał kilka lat w Paryżu, gdzie zetknął się z francuskim malarstwem impresjonistycznym. Oprócz malarstwa fascynowały go także inne zakresy sztuk plastycznych: sztuka witrażowa, malarstwo ścienne oraz plastyka teatralna (scenografia, kostiumologia)

Ślady tej wyobraźni plastycznej widać wyraźnie w dramatach Wyspiańskiego.

Przedwczesna śmierć artysty, spowodowana wieloletnią chorobą, odebrana została jako zakończenie pewnego etapu literatury młodopolskiej, zaś jego pogrzeb stał się narodową manifestacją uznania dla twórcy, którego nazywano niekiedy czwartym wieszczem. Sam Wyspiański pozostawił swoiste życzenie - poetyckie przesłanie dla potomnych, które w liryczny sposób udokumentowało jego zmagania z ambiwaletnym darem talentu artystycznego.

O życiu Wyspiańskiego w kontekście jego twórczości opowiada poniższy materiał przygotowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie.