Homer

Twórca, którego życie spowija tajemnica. Nie znamy wielu podstawowych faktów na jego temat. Nie jesteśmy pewni, w którym wieku dokładnie żył. Zakłada się, że było to w VIII wieku p.n.e.

Starożytni uważali go za syna bogów. Tradycyjne imię Homera to Melesigenes, co oznacza syna boga rzeki Meles.

Istnieją niejasności co do miejsca narodzin poety. Jedni wskazują na Smyrnę, inni na Chios.

Samo imię Homer także wcale nie jest jednoznaczne. Podaje się zwykle dwa jego wyjaśnienia:

  • ślepiec (z gr. homer - ślepiec)

  • zakładnik, człowiek zmuszony do podążania, też poszukiwania (inne znaczenie słowa homer w antycznej grece)

Homer był zapewne wędrownym poetą, zwanym po grecku aojdą.

Homer recytujący swoje poematy
Homer recytujący swoje poematy

Tradycja przypisuje Homerowi autorstwo Iliady i Odysei -dwóch wielkich eposów starożytnych, które ten miał stworzyć, zapamiętać oraz przekazywać drogą ustną. W ustnej postaci epopeje te przetrwały kilkaset lat aż do momentu spisania ich, co zapewne nastąpiło około V wieku p.n.e.

Wokół autorstwa Iliady i Odysei rozgorzał wśród filologów spór, rozpoczęty w XIX wieku i trwający w zasadzie do dziś, zwany kwestią homerycką.