Zagadnienia powtórkowe wraz z linkami do przydatnych informacji

Zagadnienia ogólne

  1. Antyk - podstawowe informacje.

  2. Filozofia antyczna: Sokrates (metoda sokratyczna, etyka, interpretacja powiedzenia Wiem, że nic nie wiem), Platon (alegoria jaskini, idealizm).

  3. Mitologia grecka (na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego) - pomocne będą zadania do lektury.

  4. Znaczenie wybranych mitów dla kultury:

  1. Mit - definicja, funkcje, rodzaje mitów.

Lektury obowiązkowe

Zagadnienie ogólne - jaka koncepcja losu ludzkiego wyłania się z poznanej literatury antycznej?

1. Homer Iliada, Odyseja

a) Co wiadomo o Homerze?

b) Cechy epopei jako gatunku.

c) Co zapowiadają inwokacje do Iliady i Odysei?

d) Główne wątki obu utworów. O Odysei przeczytasz tutaj.

e) Kreacje bohaterów epopei: Achillesa, Hektora, Odyseusza a idea monomitu Jospeha Campbella

f) Iliada i Odyseja - podobieństwa i różnice.

2. Sofokles, Antygona

a) Geneza dramatu antycznego.

b) Cechy tragedii antycznej jako gatunku

c) Cechy tragedii na podstawie Poetyki Arystotelesa.

d) Antygona, Kreon, Ismena, Hajmon - bohaterowie tragedii Sofoklesa.

e) Kategoria tragizmu (konflikt tragiczny, bohater tragiczny, wina tragiczna, ironia tragiczna).