Jan Kochanowski - najważniejszy twórca literatury staropolskiej

Twórczość Kochanowskiego, bogata i różnorodna, pozwala w pełni zaobserwować renesansowe wartości oraz ideał życia.

W poezji Jana z Czarnolasu występuje

 • pochwała poezji i sztuki, duma z właśnej twórczości;

 • zakorzenienie w kulturze antycznej - liczne nawiązania do mitologii, filozofii oraz literatury starożytnej;

 • erudycja oraz świadome nawiązania do twórczości antycznych twórców, zwłaszcza Horacego, ale także Symonidesa, Safony, Cycerona;

 • twórcze przeniesienie horacjanizmu na grunt polszczyzny, umocowanie polszczyzny w kulturze europejskiej;

 • ukazanie w poezji obyczajowości i kultury renesansu;

 • zamanifestowanie renesansowego światopogladu, na który składają się stoicyzm, epikureizm, humanizm chrześcijański;

 • afirmacja rzeczywistości ( w tym natury, życia codziennego, życia rodzinnego);

 • zaprezentowanie postawy obywatelskiej, czyli podkreślanie wpływu jednostki na wspólnotę, stworzenie modelu etycznego i odpowiedzialnego władcy;

 • ukazanie renesansowego patriotyzmu;

 • stworzenie i rozwijanie ideału życia szlachcica ziemianina

 • wprowadzenie do języka polskiego gatunków antycznych: pieśni (ód), fraszki jako oryginalnej kontaminacji anakreontyku z epigramatem, trenu, tragedii (Odprawa posłów greckich);

Całość twórczości Kochanowskiego jest pełną ilustracją hasła Terencjusza: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce.

Pojęcia powiązane

Zagadnienia, które trzeba znać, aby rozumieć twórczość Kochanowskiego: