Jan Kochanowski (1530-1584)

Najwybitniejszy twórca całej Słowiańszczyzny, wybitny poeta na skalę europejską.

  • gruntownie wykształcony erudyta - (poeta doctus)

  • zwolennik tolerancji religijnej (wpływ reformacji)

  • wykształcony na Akademii Krakowskiej oraz na uniwersytetach w Królewcu i Padwie

  • kariera zawodowa na dworach magnackich

  • potem życie szlachcica ziemianina w majatku rodzinnym w Czarnolesie.

  • twórczość literacką uprawiał całe życie

Kompletny życiorys poety znajdziecie tutaj

Nawiązania do twórczości Kochanowskiego

Kochanowski był poetą kochanym i chętnie czytanym. Poeci następnych pokoleń uczynili go niemal archetypem Poety, zaś odkąd Norwid użył w stosunku do twórczości Kochanowskiego wyrażenia Rzecz czarnoleska, w wierszu Moja piosnka (Czarnoleskiej ja rzeczy / Chcę — ta serce uleczy!) stało się ono synonimem poezji. Julian Tuwim zatytułował tak swój tomik poezji, w którym znalazł się także wiersz pod tym samym tytułem, mający charakter wiersza programowego, ukazującego prawdziwy sens poezji.

Inne piękne utwory nawiązujące do poezji Mistrza Jana to między innymi Na lipę czarnoleską Jerzego Lieberta oraz Lipy Leopolda Staffa.