Lektury obowiązkowe na maturze 2023 i 2024

Część tytułów lub nazwisk autorów opatrzona została linkami do omówienia lektury na blogu kanonlektur.pl

Poziom podstawowy

 1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane w całości (na egzaminie maturalnym obowiązuje znajomość całego utworu)
 1. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 2. Sofokles, Antygona;
 3. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
 4. William Szekspir, Makbet;
 5. Molier, Skąpiec;
 6. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 7. Juliusz Słowacki, Kordian;
 8. Bolesław Prus, Lalka;
 9. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 10. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 11. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 12. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 13. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 14. Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 15. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 16. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 17. Albert Camus, Dżuma;
 18. George Orwell, Rok 1984;
 19. Sławomir Mrożek, Tango;
 20. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 21. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 22. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 23. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach).
 1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane we fragmentach (na egzaminie maturalnym nie obowiązuje znajomość całego utworu):
 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 2. Homer, Iliada (fragmenty);
 3. Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 4. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 5. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 6. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 7. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 8. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 9. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty).

W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może również odwołać się do lektur obowiązkowych – utworów epickich i dramatycznych – ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego - patrz: lektury dla poziomu rozszerzonego. Ponadto w wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może także odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:

Poziom podstawowy William Szekspir, Romeo i Julia
Ignacy Krasicki, wybrane satyry
Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony
Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
Antoni Libera, Madame
Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

Poziom rozszerzony Arystofanes, Chmury Wergiliusz, Eneida (fragmenty) François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

Należy też pamiętać, że na maturze nadal obowiązuje znajomość tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym : bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Balladyny Juliusza Słowackiego oraz Zemsty Aleksandra Fredry.

 1. Utwory poetyckie (na egzaminie maturalnym nie będzie sprawdzana znajomość treści wierszy, jednak nalezy się spodziewać licznych fragmentów utworów lirycznych, zarówno na teście historycznoliterackim jak i na egzaminie ustnym, znajomość poniższych tekstów niewątpliwie pomoże także w wypracowaniu):
 1. Horacy – wybrane utwory;
 2. Bogurodzica;
 3. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; Tren IX, Tren X, Tren XI, Tren XIX;
 4. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 5. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 6. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 7. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze;
 8. Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 9. wybrane wiersze następujących poetów: Cyprian Kamil Norwid, Adam Asnyk,
  Jan Kasprowicz,
  Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
  Leopold Staff,
  Bolesław Leśmian,
  Jan Lechoń,
  Maria Pawlikowska Jasnorzewska,
  Julian Przyboś,
  Krzysztof Kamil Baczyński,
  Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego,
  Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego,
  Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty),
  Tadeusz Różewicz,
  Jarosław Marek Rymkiewicz,
  Wisława Szymborska,
  Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta,
  Stanisław Barańczak,
  Wojciech Wencel
 10. wybrane utwory okresu stanu wojennego powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego oraz Agnieszki Osieckiej.

Poziom rozszerzony

rozszerzenie
 1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane w całości (na egzaminie maturalnym obowiązuje znajomość całego utworu):
 1. William Szekspir, Hamlet;
 2. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 3. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia ;
 4. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 5. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 6. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 7. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 8. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 9. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 10. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania.
 11. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).
 1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane we fragmentach (na egzaminie maturalnym nie obowiązuje znajomość całego utworu):
 1. Homer, Odyseja (fragmenty);
 2. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 3. Platon, Państwo (fragmenty);
 4. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 5. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 6. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 7. Franz Kafka, Proces (fragmenty)
 1. Utwory poetyckie (na egzaminie maturalnym nie będzie sprawdzana znajomość treści wierszy):
 1. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 2. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 3. wybrane wiersze następujących poetów: Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Mirona Białoszewskiego.