Lektury obowiązkowe na maturze od 2025 roku

Część tytułów lub nazwisk autorów opatrzona została linkami do omówienia lektury na blogu kanonlektur.pl

Poziom podstawowy

 1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane w całości (na egzaminie maturalnym obowiązuje znajomość całego utworu)
 1. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 2. Sofokles, Antygona;
 3. William Szekspir, Makbet;
 4. Molier, Skąpiec;
 5. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III;
 6. Bolesław Prus, Lalka;
 7. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 8. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 9. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 10. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu;
 11. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 12. Albert Camus, Dżuma;
 13. George Orwell, Rok 1984;
 14. Sławomir Mrożek, Tango;
 15. Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 16. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 17. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach).
 1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane we fragmentach (na egzaminie maturalnym nie obowiązuje znajomość całego utworu):
 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 2. Homer, Iliada (fragmenty);
 3. Lament świętokrzyski (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 4. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 5. Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty);
 6. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty);
 7. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 8. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty);
 9. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

Należy też pamiętać, że na maturze nadal obowiązuje znajomość tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym : bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Balladyny Juliusza Słowackiego oraz Zemsty Aleksandra Fredry.

 1. Utwory poetyckie (na egzaminie maturalnym nie będzie sprawdzana znajomość treści wierszy, jednak należy się spodziewać licznych fragmentów utworów lirycznych, zarówno na teście historycznoliterackim jak i na egzaminie ustnym):
 1. Horacy – wybrane utwory;
 2. Bogurodzica;
 3. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; Tren IX, Tren X, Tren XI, Tren XIX;
 4. wybrane wiersze poetów barokowych, na przykład takich jak: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 5. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrana satyry;
 6. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze;
 7. Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Testament mój;
 8. wybrane wiersze następujących poetów:
  Cyprian Kamil Norwid,
  Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
  Leopold Staff,
  Bolesław Leśmian,
  Maria Pawlikowska Jasnorzewska,
  Józef Czechowicz
  Krzysztof Kamil Baczyński,
  Czesław Miłosz,
  Tadeusz Różewicz,
  Miron Białoszewski
  Halina Poświatowska
  Wisława Szymborska,
  Zbigniew Herbert.

Poziom rozszerzony

rozszerzenie
 1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane w całości (na egzaminie maturalnym obowiązuje znajomość całego utworu):
 1. William Szekspir, Hamlet;
 2. Juliusz Słowacki, Kordian
 3. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 4. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 5. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 6. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 7. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 8. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku
 9. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadanie.
 10. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta.
 1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane we fragmentach (na egzaminie maturalnym nie obowiązuje znajomość całego utworu):
 1. Homer, Odyseja (fragmenty);
 2. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 3. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 4. Franz Kafka, Proces (fragmenty)
 1. Utwory poetyckie (na egzaminie maturalnym nie będzie sprawdzana znajomość treści wierszy):
 1. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 2. Cyprian Kamil Norwid,Fortepian Szopena;
 3. wybrane wiersze: Stanisława Barańczaka, Czesława Miłosza, Traktat moralny (fragmenty), Juliana Przybosia.