Lektury w szkole ponadpodstawowej

Niniejszy zestaw opracowany został w oparciu podstawę programową z języka polskiego dla liceum i technikum zatwierdzoną 30 stycznia 2018 roku dla szkół ponadpodstawowych. Podział na klasy, jaki tutaj zaproponowałam, dotyczy liceum; w technikum, z racji dłuższego o rok toku nauczania rozkład lektur przypadających na poszczególne klasy będzie siłą rzeczy inny.

Celem tego zestawu jest przede wszystkim zaprezentować uczniom jasne i zrozumiałe zestawienie lektur, tak, aby mogli, we współpracy z nauczycielem, ale także samodzielnie, zaplanować swoje przygotowania do lekcji oraz do egzaminu maturalnego.

Jak piszą autorzy podstawy programowej

Wykaz lektur dla uczniów szkoły ponadpodstawowej złożony jest z pozycji obowiązkowych i uzupełniających (do wyboru przez nauczyciela), a jego trzon stanowią wybrane dzieła klasyki polskiej i światowej oraz utwory literatury współczesnej.

Poniższy zestaw obejmuje pozycje z zakresu podstawowego oraz rozszerzonego. Oprócz dzieł wskazanych jako obowiązkowe, autorzy podstawy programowej zalecają także dwa utwory z dodatkowej listy, których wyboru dokonuje nauczyciel. Niewiele to zmienia w waszej, drodzy licealiści, sytuacji, bowiem dla was pozycje te są po prostu nadal obowiązkowe. Poniższy zestaw zawiera moje propozycje, inni nauczyciele mogą, w ramach swoich dość ograniczonych możliwości wyboru, zaplanować inny plan pracy z lekturami.

Etap I (starożytność - antyk oraz Biblia, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie)

Zakres podstawowy

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana ;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy – wybrane utwory;
 6. Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 16. Molier, Skąpiec;
 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

dodatkowo

 1. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);

 2. Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);

Zakres rozszerzony

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. Arystofanes, Chmury;
 4. Jan Parandowski, Mitologia
 5. Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 6. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 7. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 8. François Villon, Wielki testament (fragmenty);
 9. François Rabelais, Gargantua I Pantagruel (fragmenty);
 10. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 12. Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty)
 13. William Szekspir, Hamlet;

Dodatkowo:

 1. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);

 2. Wolter, Kandyd (fragmenty);

Etap II (romantyzm, pozytywizm)

Zakres podstawowy

 1. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 2. Juliusz Słowacki, Kordian; wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 3. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 4. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 5. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 6. Henryk Sienkiewicz, Potop;

dodatkowo:

 1. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;;
 2. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);

Zakres rozszerzony

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 2. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 3. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 4. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 5. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);

dodatkowo

 1. Victor Hugo, Nędznicy,

 2. Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie;

Etap III (Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojenna)

Zakres podstawowy

 1. Adam Asnyk, wybór wierszy;
 2. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 3. wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 4. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 5. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 6. wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 7. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 8. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 9. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

dodatkowo:

 1. Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;

 2. Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);

 3. Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);

Zakres rozszerzony

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 2. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 3. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 4. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 5. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 6. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

dodatkowo:

 1. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Lato);
 2. Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
 3. Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;

Etap IV (literatura po 1945 roku)

Zakres podstawowy

 1. wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 2. Albert Camus, Dżuma;
 3. George Orwell, Rok 1984;
 4. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 5. Sławomir Mrożek, Tango;
 6. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 7. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 8. Antoni Libera, Madame;
 9. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 10. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 11. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 12. wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 13. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

dodatkowo:

 1. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 2. Stanisław Lem, Wizja lokalna

Zakres rozszerzony

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
 2. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 3. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 4. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 5. wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);
 6. wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Dodatkowo

 1. Umberto Eco, Imię róży,
 2. Stanisław Lem, Solaris

Zalecane dzieła teatralna i filmowe

 1. Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
 2. Amadeusz, reż. Miloš Forman;
 3. Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
 4. Dziady, reż. Konrad Swinarski;
 5. Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
 6. Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
 7. Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
 8. Kordian, reż. Jerzy Englert;
 9. Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
 10. Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
 11. Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
 12. Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
 13. Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
 14. Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
 15. Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
 16. Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
 17. Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
 18. Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
 19. Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
 20. Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
 21. Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

Teksty zalecane do samokształcenia

 1. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;
 2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;
 3. Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;
 4. Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;
 5. Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;
 6. Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;
 7. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;
 8. Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;
 9. Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;
 10. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;
 11. Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;
 12. Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;
 13. Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;
 14. Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;
 15. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej;
 16. Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;
 17. Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka;
 18. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska i Agnieszka Mikołajczuk;
 19. Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;
 20. Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;
 21. Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;
 22. Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii;
 23. Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;
 24. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;
 25. Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;
 26. Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.